ĐHĐCĐ Công ty CP Tập Đoàn FIT 2017: F.I.T xúc tiến tìm đối tác chiến lược nước ngoài


Ngày đăng tin: Thứ 2, 17/04/2017

Ngày 15/4/2017, Công ty CP Tập Đoàn F.I.T đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2017. Tại đại hội, Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng với Ban giám đốc (BGĐ) công ty đã trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Năm 2016, với chủ trương củng cố các mảng hoạt động kinh doanh, HĐQT FIT đã phối hợp chỉ đạo chặt chẽ với BGĐ công ty mẹ và các công ty thành viên nhằm thực hiện chiến lược đẩy mạnh toàn bộ các mảng kinh doanh và đạt được các thành tựu đáng ghi nhận, doanh thu tăng từ 1.723 tỷ đồng năm 2015 lên 2.489 tỷ đồng năm 2016 (tăng trưởng 144,46%). Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chưa đạt được như kế hoạch vì Tập đoàn chủ trương đầu tư mở rộng thị trường cho các mảng kinh doanh.

Các mảng kinh doanh của tập đoàn đã thu được những thành tựu đáng kể đánh dấu bước tiến vượt bậc của F.I.T: Dược Cửu Long: tăng 10% về doanh thu, đạt 737,8 tỷ đồng; tăng 49% về lợi nhuận sau thuế lên mức 90,1 tỷ đồng; Westfood năm 2016 tăng trưởng 12% so với năm 2015 và thử nghiệm thành công giống dứa MD2 có năng suất và chất lượng vượt trội; Thương hiệu Vikoda, Đảnh Thạnh đã được đặc biệt ưu chuộng tại khu vực Miền Trung và Nam Trung Bộ. Doanh số Vikoda tăng 57% so với năm 2015; Hàng loạt các sản phẩm mới như: Nước rửa chén sinh học Tero, nước rửa tay Dr. Clean, sữa tắm NuWhite...đã nhận được những phản hồi tích cực từ thị trường.

Về chiến lược hoạt động kinh doanh năm 2017, HĐQT đã đưa ra một số định hướng như: tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài cho Tập đoàn và các Công ty thành viên; giữ vững và phát huy thế mạnh trong hoạt động đầu tư tài chính; đầu tư trọng tâm mở rộng sản xuất kinh doanh vào các ngành hàng nòng cốt là dược phẩm, hàng tiêu dùng và nông nghiệp-thực phẩm tạo nền tảng cho FIT.

Trong năm 2017, FIT sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu TSC theo hướng giảm hoặc ngừng các hoạt động kém hiệu quả; đầu tư mở rộng thực phẩm, đồ uống và hóa mỹ phẩm. Trong khi với ngành dược, tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh hiện hữu, tái cấu trúc Euvipharm và triển khai dự án thuốc ung thư và viên nang capsule. Ngoài ra, các cơ hội M&A để mở rộng kinh doanh cũng sẽ được tiếp tục tìm kiếm.

Bên cạnh đó, HĐQT cùng toàn thể các cổ động đã thông qua một số nội dung chính như: thông qua việc cho phép công ty CP Dũng Tâm sở hữu đến 51% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của FIT mà không phải làm thủ tục chào mua công khai; thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty; thông qua việc gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2016; thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông chiến lược năm 2016.

Như vậy, chiến lược hoạt động kinh doanh năm 2017 đã được HĐQT công ty định hướng theo đúng hoạt động kinh doanh dài hạn cho giai đoạn 2015 - 2020 đã đặt ra là đưa FIT trở thành một tập đoàn hùng mạnh, sở hữu các công ty con, công ty liên kết có khả năng tăng trưởng cao thuộc các ngành hàng phát triển. 

Các tin khác