Ban Lãnh đạo

 

Tổng Giám đốc

NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt là thành viên sáng lập, đồng thời đảm nhiệm cương vị Tổng giám đốc của F.I.T. Trên cương vị này, bà Nguyệt chịu trách nhiệm vận hành và quản lý hoạt động của toàn hệ thống F.I.T theo đúng những định hướng, chiến lược phát triển mà HĐQT đã đề ra. 

Bà Nguyệt đã có những đóng góp to lớn trong các giai đoạn hình thành và phát triển của F.I.T. Trước khi tham gia F.I.T, bà Nguyệt đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, thương mại, hành chính và nhân sự tại các Công ty Liên doanh và Đa quốc gia như Mekong Automobile Corporation, Shell Gas Haiphong Ltd...

Bà Nguyệt tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và lấy bằng MBA cũng tại đây.


                        

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư và Kiểm soát nội bộ

Ông BÙI XUÂN TRUNG

Trên cương vị Phó TGĐ, về mảng Đầu tư, ông Bùi Xuân Trung chịu trách nhiệm trong việc xây dựng chiến lược và kế hoạch đầu tư cho F.I.T, đảm bảo các hoạt động đầu tư của F.I.T luôn đi theo tôn chỉ là "Tập đoàn đầu tư hiệu quả, gia tăng giá trị cho cổ đông". Bên cạnh đó, ông Trung cùng các cộng sự cũng tham gia vào việc xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh, phát triển cho các công ty thành viên trên toàn hệ thống F.I.T. Về mảng Kiểm soát nội bộ, ông Trung phụ trách kiểm tra hoạt động của các công ty thành viên với mục tiêu đảm bảo hoạt động hiệu quả, và tuân thủ đúng các quy định của công ty cũng như của pháp luật.

Ông Trung có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và quản lý dự án. Trước khi tham gia F.I.T,  ông Trung đã từng làm việc tại Công ty Tài chính Bưu Điện, Ngân hàng VIB...

Ông Trung lấy bằng Cử nhân chuyên ngành Kiểm toán và MBA tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.


                 

 

Kế toán trưởng

TRẦN THỊ MAI HƯƠNG

Bà Trần Thị Mai Hương tốt nghiệp khoa Kế toán doanh nghiệp tại Đại học Tài chính kế toán.

Trước khi gia nhập F.I.T,  bà Hương đã có kinh nghiệm quản lý và nghiệp vụ liên quan tại Công ty CP Tin tức Cộng (Newsplus) và Công ty TNHH Mặt trời vàng.

Với kinh nghiệm và chuyên môn của mình, bà Hương chịu trách nhiệm cho hoạt động kế toán của toàn hệ thống F.I.T chính xác, chuyên nghiệp và hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và đáp ứng cho sự phát triển không ngừng lớn mạnh của F.I.T.